f Hafalan Nama Tulang Rangka Manusia | Biohikmah

Hafalan Nama Tulang Rangka Manusia


Hafalan Nama tulang bagi siswa kelas XI IPA
Materi sisntem rangka
Keterangan :

No
Nama Tulang
Nama Latin


Os Frontal


Os Parietal


Os Temporal


Os Osksipital


Os Zigomatik


Os Maksila


Os Mandibula


Os Vertebraa Cervicalis


Os Vomer


Os Sternum


Os Humerus


Os Ulna


Os Radius


Os Vertebrae Lumbalis


Os Pelvic Gridle


Os Sacrum


Os Coccyx


Os Femur


Os Patella


Os Tibia


Os Fibula


Os Carpall


Os Metacarpal


Os Phalanges


Os Clavicula


Os Tarsal


Os Metatarsal


Os Ribs


Os Scapula